Wersja Tymczasowa
   
 
  Duszpasterze
Proboszcz:

Ks. mgr Andrzej Kędryna

Przyszedł na ten świat, dzięki kochającym Rodzicom, Karolowi i Stanisławie z domu Burdak, w nietypowy dzień. 01.04.1964 roku w Bochni. Szczęśliwe dzieciństwo, bez telewizji i innych zdobyczy cywilizacji, spędził, ucząc się wiary i miłości, przy tym dużo pracując na gospodarstwie rolnym, w domu rodzinnym w Lipnicy Górnej. Tam też zdobywał wiedzę, także religijną, w szkole podstawowej, którą ukończył w1979 roku. Najważniejsze wydarzenie z tego okresu to Pierwsza Komunia św., którą pamięta do dziś ze wszystkimi szczegółami, a którą przyjął z ojcowskich rąk, śp. Ks. Prałata Stanisława Wiśniowskiego w parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Lipnicy Murowanej. Następnie kontynuował naukę w ZSM-E w Brzesku, którą zakończył pomyślnie zdanym egzaminem maturalnym w 1985 roku.
Po sześcioletnich studiach teologicznych w WSD w Tarnowie, otrzymał, bez żadnych zasług, dnia 25.05.1991 r. przez posługę J. E. Ks. Abpa Józefa Życińskiego, wielki dar Kapłaństwa Chrystusowego.
Po święceniach został skierowany do pracy duszpasterskiej oraz by uczyć się bycia księdzem, do parafii pw. św. Małgorzaty w pobliskim Dębnie, gdzie pod czujnym i życzliwym okiem śp. Ks Prałata Stanisława Macha oraz obecnego Ks. Proboszcza Dziekana Mariana Majki, zdobywał pierwsze doświadczenia szeroko pojętego życia kapłańskiego.
Po czterech latach w roku1995 został przeniesiony do górskiej parafii pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Tyliczu koło Krynicy, gdzie podjął zwyczajne duszpasterskie obowiązki na przestrzeni trzech lat.
W 1998 r. znowu zmienił adres zamieszkania, tym razem była to parafia pw. NMP Wniebowziętej oraz Bożego Miłosierdzia w Wielogłowach koło Nowego Sącza. Oprócz pracy duszpasterskiej w parafii pełnił także obowiązki katechety w ZSZ nr 1 w Nowym Sączu przy ul. Jagielońskiej.
Od 2000 r.był wikariuszem w Parafii Św.Jakuba w Brzesku.
Ks. mgr Andrzej Kędryna odpowiedzialny był za:
Katechizację w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Brzesku
Kapelaństwo w szpitalach brzeskich
Grupę Samarytańską


Byli proboszczowie:

ks. Michał Czech 

Pierwszy proboszcz parafii Żelichów. 

24 października 1940 roku na plebanię w której pracowali stolarze, wprowadził się ks. Michał Czech. 
27 października 1940 roku odbyło się poświęcenie świątyni w Żelichowie. 
Poświęcenia dokonał ks. dziekan Zygmunt Jakus. 
Ze względu na działania wojenne nie mógł tego dokonać sam Biskup Ordynariusz Franciszek Lisowski. 
Wcześniej przed poświęceniem i zanim przybył ks. Michał Czech przez cały rok odprawiał Msza św. w każdą niedzielę i święta ks. dziekan Zygmunt Jakus. 
Wkrótce po poświęceniu następca Biskupa Lisowskiego, Ks. Biskup Jan Stepa zamianował proboszczem młodego kapłana ks. Michała Czecha. 
Ks. Michał Czech ur. 5.08.1909r. w Bochni w rodzinie górniczej, a mieszkał na ulicy szpitalnej. 
Święcenia kapłańskie otrzymał w 1935r. 
Był wikariuszem w parafiach: Chomranice, Nockowa skąd przybył do Żelichowa jako rektor. 
W tym czasie istniał w Żelichowie chór dziewcząt prowadzony przez pana Łastawskigo, ale po przybyciu księdza Czecha pan Łastawski zrezygnował, a chórem zajął się ks. Czech. Wkrótce zorganizował 4-głosowy chór męski, który prowadził jego brat pełniący funkcję organisty. 
Proboszcz parafii posiadał pole, stąd zachodziła potrzeba wybudowani stajni i stodoły, co uczyniono w 1941 roku. 
Za pobytu ks. Czecha funkcję organisty pełnił jego brat, aby w ten sposób uniknąć przymusowej pracy w Niemczech. Po nim funkcję tą sprawował przez pół roku Jan Konieczny, młody nauczyciel ze szkoły podstawowej w Żelichowie. Potem przez pewien czas nie było organisty, ks. Czech poszukiwał odpowiedniej osoby na to stanowisko. 
Najlepszym kandydatem okazał się pan Józef Trzpit, który pełnił tą funkcję przez 46 lat. 
Ks. Michał Czech przebywał w parafii wraz z cała rodziną do zakończenia wojny. 
Za jego pobytu świątynia wzbogaciła się o nowy żyrandol już na energię elektryczną, którą dawała prądnica. Żyrandol ten wykonany z mosiądzu ofiarował do kościoła pan Tomczyk, prawdopodobnie pochodził z jakiejś bóżnicy żydowskiej. W tym kościele służył jeszcze przez wiele lat. 
Za ofiary złożone przez parafian ks. Michał kupił - katafalk i 10 stojących lichtarzy 
- kustodię i puszkę na komunikanty - naczynko na wodę przy tabernakulum 
- figurkę Pana Jezusa Zmartwychwstałego 
- figurę Pana Jezusa w grobie 
- krzyż z czerwoną stułą na czas Wielkanocy 
- maleńką figurkę św. Antoniego 
- obrazy drogi Krzyżowej 
I bardzo ważną rzecz - zelektryfikował kościół 
tak, że 23 marca 1948 roku w Wielki Piątek - zabłysły światła w kościele. 
Ks. Michał Czech był bardzo lubianym kapłanem, jednak na własną prośbę został przeniesiony do parafii Turza.


Ks. dr Mieczysław Pałucki 

Drugi proboszcz parafii Żelichów. 

Po odejściu ks. Michała Czecha ks. Biskup Stepa przydzielił kolejnego kapłana do naszej parafii. Był nim ks. dr mgr Mieczysław Pałucki. urodzony był 20.03.1914r. 
Pochodził on z Lubczy Królewskij pod Lwowem, przybył do nas z parafii Nysa. Święcenia kapłańskie otrzymał we Lwowie. 
Do naszej parafii przybył ze swoim ojcem Franciszkiem pochodzącym z Zakliczyna. Ks. Pałucki myślał, że jego pobyt w Żelichowie potrwa 2 góra 3 lata, miał nadzieję że tereny skąd pochodził wrócą do Polski i on też będzie mógł tam powrócić. Pomylił się jednak bo ani jego ukochane i wytęsknione strony nie powróciły do Polski, ani on - pracował w naszej parafii przeszło 20 lat, gdzie zmarł na białaczkę 
- 22 lutego 1969 roku mając zaledwie 56 lat. 
Spoczoł na naszym cmentarzu w Żelichowie obok wcześniej pochowanego ojca który zmarł w wieku 84lat w 1953r. W rodzinnym grobowcu złożono również prochy jego matki, siostry, a w późniejszych latach złożono tu ciało jego kuzynki z Krakowa. 
w dniach 26 - 27 maja 1952 r. odbyła się w naszej parafii pierwsza Wizytacja Kanoniczna wraz z udzieleniem sakramentu bierzmowania. 
Dokonał tego ks. Biskup Karol Pękala. 
W czasie tej wizytacji ks. Pałucki otrzymał tytuł kanonika. 
Dnia 10 lutego 1958 roku została ostatecznie erygowana parafia Żelichów. 
Ks. Mieczysław Pałucki po kilku latach pracy, dojeżdżając do Krakowa na Uniwersytet Jagieloński zdobył tytuł doktora filozofii. Miał wielu wspaniałych kolegów w Krakowie, którzy po kilka razy w roku odwiedzali naszą parafię. 
Byli to ks. Roman Daca - ur. 23.02.1905r. w Koprycznicach w woj. Tarnopolskim, oraz ks. Barmiński. 
To ks. Dacy zawdzięczamy ok. 70 procent wszystkich zabytków, które są w naszym kościele. 
Są to: - antyczne obrazy Drogi Krzyżowej szkoły Jana Matejki 
- 2 czerwone chorągwie ręcznie haftowane 
- figura Pana Jezusa Frasobliwego 
- wieczna lampka 
- krzyż z kości słoniowej na ołtarzu 
- krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa umieszczony na poprzecznej belce wraz z figurą Matki Boskiej Bolesnej i św. Jana 
- trzy duże obrazy z XVIII w. 
- relikwie Krzyża świętego 
- 3 gablotki z relikwiami świętych 
- 3 relikwiarze 
- rzeźba Trójcy Świętej 
- figura Jezusa Zmartwychwstałego 
- dwa lichtarze 5- cio ramienne 
- 3 figurki z Męki Pańskiej: Pan Jezus na krzyżu, św. Jan i Matka Boska, statua Jezusa Cierpiącego 
- czerwona złotem obszywana podbitka pod ołtarzowy obrus 
- 3 obrazy: św. Jan Bosko, św. Jan z Dukli, św. Krzysztof 
- dwie lampy do noszenia w czasie procesji 
- obraz przedstawiający rybaka 
- rzeźbę Trójcy Świętej 
- cztery ikony przedstawiające Ewangelistów 
- popiersie Stanisława Kostki 
- Pan Jezus na krzyżu nad kropielnicą 
- figurkę św. Zygmunta 
- 16 ornatów gotyckich i rzymskich 
- i wiele innych drobniejszych lecz bardzo potrzebnych rzeczy. 
Za to wszystko ks. Daca nie otrzymał z parafii żadnego wynagrodzenia, ani też parafia nie okazywała mu większej wdzięczności. 
Ks. Roman Daca zmarł w wieku 89 lat w Domu Emeryta w Krakowie. 
Ks. Pałucki bardzo dbał o wystrój świątyni zakupił: 
- złocone tabernakulum, które wykonał pan Sztorc w Krakowie na ulicy Floriańskiej 
- ambonkę 
- konfesjonał 
- figury św. Piotra i Pawła 
- krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa, który był dziełem Edwarda Stoksika z Rzemienowic z okolic Opatowca 
- najważniejszą rzeczą jest na pewno Ołtarz - retabulum z Tymowej 
- rzeźbę dwóch aniołków trzymających koronę królewską nad tabernakulum 
- wieczną lampę elektryczną 
- dwie lampy stołowe na wzór antycznych 
- dwa kinkiety elektryczne trzyramienne do tabernakulum 
- 2 obrazy ścienne Świętej Rodziny i Matki Bożej Różańcowej - ręcznie malowane 
- obrazy św. Józefa i Matki Bożej Szkaplerznej 
- chorągiew żałobną 
- przeprowadził bejcowanie kościoła od wewnątrz 
- malowanie kościoła na zewnątrz 
- obłożenie kamieniem fundamętu kościoła 
- i wiele wiele innych rzeczy i robót 
Ks. Pałucki posadził drzewa iglaste przy plebani i kościele, stawie, oraz posadził tuje przy drodze prowadzącej do cmentarza i na samym cmentarzu. Za swego pobytu otynkował plebanię i ogrodził siatką, wybudował wolno stojącą piwnicę, założył instalację wodno- kanalizacyjną, przerobił instalację elektryczną na plebani. 
W miesiąc lutym 1969r. parafia przygotowywała się do przyjęcia obrazu Jasnogórskiej Pani, równocześnie choroba przybliżała ks. Pałuckiego do wieczności. Kościół przygotowywali sam ludzie pod przewodnictwem ks. Cyzy z Otfinowa, gdyż ks. Pałucki był już bliski śmierci. Ks. Cyza też dojeżdżał z Otfinowa by pełnić funkcje duszpasterskie, gdyż choroba ks. Pałuckiego nie pozwalała mu już na pełnienie tych funkcji. 
Przyjęcie obrazu Matki Bożej odbyło się w sposób bardzo uroczysty. 
14 lutego ks. Pałucki odzyskał na tyle siły, że przyszedł do kościoła, aby spotkać się z Matką Bożą w częstochowskim wizerunku. Jak się potem okazało, już nigdy więcej do kościoła nie przyszedł, nawet na pożegnanie Jasnogórskiej Pani. 
Tydzień później dnia 22 lutego 1969r. o godz. 16 - tej ks. Mieczysław Pałucki odszedł do domu Pana - co żałośnie obwiesił kościelny dzwon. 
26 lutego 1969 roku odbył się pogrzeb wspaniałego proboszcza - który odprawił Ks. Biskup Jerzy Ablewicz.

Ks. Władysław Kuczek 
Trzeci proboszcz parafii Żelichów.
Po śmierci ks. Mieczysława Pałuckiego w 1969 r. Ks. Biskup Jerzy Ablewicz przydzielił do naszej parafii dn. 22.04.1969 r. ks. Władysława Kuczka. Pochodził on z Rzepiennika, na plebani zamieszkał ze swoją mamą. Ks. Kuczek zasłynął z pięknych kazań, a wielu z nas zapewne jeszcze pamięta Gorzkie Żale z jego kazaniami pasyjnymi. 
W czasie jego probostwa dwukrotnie pomalowano kościół impregnatem z zewnątrz oraz jeden raz wewnątrz. On sprawił elektryczne organy do kościoła, dach plebanii pokrył blachą i wytynkował, wprowadził wodę i założył centralne ogrzewanie oraz rozpoczął budowę ogrodzenia cmentarza, którego już jednak nie ukończył. 
Dnia 5 marca 1970 r. obchodzono jubileusz 30 lecia powstania parafii. Mszę św. celebrował Ks. Biskup Józef Gucwa, podczas tej uroczystości poświęcił on także nowe organy. 
W 1971 r. dekretem Ks. Biskupa Jerzego Ablewicza - Wola Żelichowska została przyłączona do parafii Żelichów. 
W dniach 25 - 26 kwietnia 1973 r. odbyła się kolejna Wizytacja Kanoniczna, którą przeprowadził Ks. Biskup Józef Gucwa. Przy tej okazji odbyło się udzielenie Sakramentu Bierzmowania. 
Ks. Władysław Kuczek był proboszczem w naszej parafii przez 12 lat. Z powodu choroby nowotworowej, która towarzyszyła mu przez wiele lat przeszedł do Rzepiennika Biskupiego, gdzie jako rezydent zmarł dn. 18 pażdziernika 1985 r. i spoczoł na miejscowym cmentarzu.

Ks. Jan Wolan 
Czwarty proboszcz parafii Żelichów
Ur. 23 marzec 1933r. - zm. 13 wrzesień 2009r

Ks. Jan Malisz 
Piąty proboszcz parafii Żelichów.
Obecny proboszcz parafii Chronów.

Ks. Józef Majka 
Szósty proboszcz parafii Żelichów.
Obecny proboszcz parafii Chotowa.

 
ks. mgr. Tadeusz Wiszniewski 
Siódmy proboszcz parafii Żelichów.
Obecnie proboszcz parafii Tarnów-Klikowa

Księża rodacy:

Ks. Mariusz Sierpniak - Czechy - Sanktuarium maryjne v Hradku ok.60 km od Pragi.
 
Ś.p. Ks. Mieczysław Szarek urodził się dnia 20 grudnia 1928 r. w Woli Żelichowskiej - aktualnie parafia Żelichów. Pochodził z licznej rodziny: 4 braci i 2 siostry. Święcenia kapłańskie otrzymał dnia 23 czerwca 1957 r. wraz z 39 kolegami rokowymi z rąk Ks. Biskupa Karola Pękali.
Po święceniach kapłańskich Ks. Mieczysław pracował jako wikariusz w trzech parafiach naszej diecezji: Ochotnicy Dolnej, Łączkach Kucharskich i Zalasowej. Do Stanów Zjednoczonych przybył w czerwcu 1974 r., gdzie pracował w parafiach w Detroit. Ostatnie lata spędził jako emeryt przy parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła w Detroit. Zmarł w Niedzielę Miłosierdzia Bożego dnia 11 kwietnia 2010 roku. Pogrzeb odbył się 16 kwietnia w Detroit. Msza św. żałobna w rodzinnej parafii Żelichowie odbyła się w dniu pogrzebu o godz. 18.oo.

Ś.p. Ks. Franciszek Skowron , s. Macieja i Katarzyny Boduch, urodził się 29 października 1930 r. w Woli Żelichowskiej. Po złożeniu egzaminu dojrzałości wstąpił do Seminarium Duchownego w Tarnowie. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk bpa Karola Pękali w dniu 24 czerwca 1956 r.

Następnie został skierowany do pracy duszpasterskiej, w charakterze wikariusza, w następujących parafiach: Zawada k. Dębicy (od 6.12.1956 r.), Wielopole (od 20.07.1959 r.), Zasów (od 18.07.1965 r.). W dniu 12 kwietnia 1965 r. został mianowany wikariuszem ekonomem a 29 maja tegoż roku proboszczem parafii Grabno. Po złożeniu urzędu probosz­czowskiego, 24 sierpnia 1995 r., pozostał w parafii Grabno w charakterze rezydenta.

Zmarł 4 marca 2003 r. Po uroczystościach pogrzebowych, które odbyły się 7 marca 2003 r., został pochowany na cmentarzu parafial­nym w Grabnie. Pogrzebowi przewodniczył bp Władysław Bobowski. 

Ś.p. Ks. Józef Boduch  - fundator kościoła w Żelichowie. 


Księża darczyńcy i dobodzieje: 

Ks. Zygmunt Jakus - Wielki orędownik utworzenia parafii w Żelichowie jako proboszcz w Gręboszowie. Nadzorował budowę świątyni. 
Ks. Roman Daca

ŚŚ
Ważne daty
 
1 maj - beatyfikacja Jana Pawła II
3 maj - I komunia święta
23 czerwiec - Boże Ciało
Godziny Mszy Świętych.
 
Poniedziałek: 7:00
Wtorek: 7:00
Środa: Nowenna 16:30, Msza: 17:00,
Czwartek: 7:00, Pierwszy Czwartek: 17:00
Piątek: 7:00, 16:30 - Droga Krzyżowa a następnie Msza Święta.
Pierwszy Piątek:
Sobota: 7:00
Niedziela: 7:30, 9:30, 14:00 - Gożkie Żale a nastepnie Msza Święta.
Godziny Mszy Świętych w okresie zimowym. Jeśli zajdą jakieś zmiany znajdą się one w OGŁOSZENIACH.
Skrót historii parafii.
 
Parafia Żelichów istnieje od 1958 roku.
Znajdujący się tu drewniany kościół jest zabytkowym obiektem sakralnym zbudowanym w 1642 roku w parafii Pleśna, który do lat trzydziestych XX wieku służył tam jako kościół parafialny. W 1938 r., ks. Józef Boduch, aktualny proboszcz parafii Pleśna, który pochodził z Żelichowa, po wybudowaniu tam kościoła murowanego, przekazał niszczejący, drewniany kościół swojej rodzinnej miejscowości.W maju 1938 roku zdemontowano zabytkowy kościół w Pleśnej i przewieziono go do Żelichowa, gdzie został dobudowany do istniejącej już zabytkowej kapliczki dworskiej. Prace posuwały się dość szybko i 28.08.1938 r. ks. Dziekan Zygmunt Jakus odprawił pierwszą Mszę św., a poświęcenia świątyni dokonał 27.10.1940 roku.Parafia Żelichów została erygowana 10.02. 1958 r. W skład parafii weszły wioski Żelichów, Wola Żelichowska i Zapastemicze.
 
Stronę odwiedziło: 28773 odwiedzającyDziękujemy i Zapraszamy ponownie.
Wersja Tymczasowa Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja