Wersja Tymczasowa
   
 
  Historia
Kościół pod wezwaniem św. Zygmunta w Żelichowie. Zapraszam wszystkich obecnie uczęszczających jak i tych którzy uczęszczali tu lecz teraz przebywają daleko w kraju lub za granicą. Serdecznie i gorąco Wszystkich pozdrawiam. Piszcie.

Żelichów - Kościół parafialny p.w. św. Zygmunta w Żelichowie został zbudowany w Pleśnej koło Tarnowa w roku 1642 roku (po zniszczeniu przez Węgrów Rokoczego restaurowany był w roku 1665). Po wybudowaniu tam kościoła murowanego został w 1938 roku przewieziony do Żelichowa i po gruntownym remoncie pełni do dziś rolę kościoła parafialnego. Pozyskaną budowlę dostawiono do istniejącej w tym miejscu murowanej dworskiej kaplicy. Jest kościół jednonawowy z dwoma kapliczkami. Głównym budulcem jest drzewo modrzewiowe i dębowe. Kościół jest pokryty gontem. Wewnątrz znajduje się wiele cennych i ciekawych zabytków. Niewątpliwym skarbem jest póżnogotycki ołtarz szafiasty Jakuba Beinharta. Retabulum pochodzi z kościoła ewangelickiego z Tymowej koło Ścinawy na Dolnym Śląsku. Nastawa była rzekomo odnawiana w latach 1896- 1898 w Berlinie. W roku 1926 eksponowano ją na wystawie śląskiej średniowiecznej rzeźby i malarstwa we Wrocławiu. Po II wojnie światowej zakupiona została z myślą o kościele w Zalipiu, jednak po konserwacji w latach 50 w Tarnowie zainstalowano ją ostatecznie w 1959 r. w kościele parafialnym św. Zygmunta w Żelichowie. - O czasie i okolicznościach przekazania retabulum z Tymowej do Żelichowa zaświadcza List ks. W. Kuczka do proboszcza parafii Tymowa, kopia listu znajduje się w archiwum parafialnym w Żelicowie.

ARCHITEKTURA. Drewniany, konstrukcji zrębowej, szalowany, kryty gontem. Jednonawowy z prezbiterium zamkniętym trójbocznie, przy którym zakrystia. Przy nawie od północy kaplica zamknięta trójbocznie, od południa kruchta a od zachodu przedsionek. Dachy dwuspadowe, nad nawą wieżyczka na sygnaturkę z latarnią i stożkowym zwieńczeniem. Wnętrze nakryte stropami płaskimi. Portal do zakrystii z ozdobnym nadprożem, w którym data 1642, arkada do kaplicy profilowana, zamknięta półkoliście.


Najważniejsze zabytki  Kościoła w Żelichowie:
1. W ołtarzu głównym późnogotycki poliptyk z początku XVI w., z warsztatu śląskiego, przeniesiony z Tymowy na Dolnym Śląsku. W polu środkowym płaskorzeźbiona grupa Koronacji NMP przez Trójcę Świętej,
-na skrzydłach płaskorzeźby ze scenami: Zwiastowania, Nawiedzenia, Adoracji Dzieciątka i Hołdu Trzech Króli
-w predelli rzeźbione hermy śś: Katarzyny, Barbary, Małgorzaty i Doroty.
-Po zamknięciu pierwszej pary skrzydeł osiem scen malowanych: Chrzest w Jordanie, Męczeństwo św. Wawrzyńca, Męczeństwo św. Szczepana, Męczeństwo św. Erazma, św. Marcin, św. Mikołaj, Męczeństwo św. Sebastiana i Męczeństwo niezidentyfikowanego świętego.
 
-Po zamknięciu drugiej pary skrzydeł cztery kwatery malowane: na dwóch Zwiastowanie, na pozostałych Chrystus Bolesny w typie Frasobliwego i Matka Boska Bolesna.  
2. W kaplicy ołtarz rokokowy z 2. poł. XVIII w. z obrazem św. Anny nauczającej Maryję z XIX/XX w.
3. Ambona barokowa z XVIII w., na parapecie obrazki czterech ewangelistów,barokowe z XVII/XVIII w.
4. Obrazy:
- św. Wawrzyniec, późnogotycki z XV/XVI w., zapewne skrzydło dawnego tryptyku;
- św. Antoni; św. Jan Nepomucen, św. Krzysztof, barokowe z początku XVIII w.;
- MB z Dzieciątkiem na globie ziemskim, barokowy z XVIII w.;
- Chrystus w studni, w ramie rokokowej z 2. poł. XVIII w.
5. Rzeźby:
-w tęczy grupa Ukrzyżowania, późnogotycka z XVI w.;
- Święta Trójca, barokowa z XVIII w.;
- Pasyjka rokowa z 2. poł. XVIII w., z korpusem Chrystusa z kości słoniowej;
- Chrystus Frasobliwy, barokowy z XVIII/XIX w.;
- Krucyfiks barokowy z XVIII/XIX w.
 

Żelichowski kościół przed przywiezieniem z Pleśnej.
Ważne daty
 
1 maj - beatyfikacja Jana Pawła II
3 maj - I komunia święta
23 czerwiec - Boże Ciało
Godziny Mszy Świętych.
 
Poniedziałek: 7:00
Wtorek: 7:00
Środa: Nowenna 16:30, Msza: 17:00,
Czwartek: 7:00, Pierwszy Czwartek: 17:00
Piątek: 7:00, 16:30 - Droga Krzyżowa a następnie Msza Święta.
Pierwszy Piątek:
Sobota: 7:00
Niedziela: 7:30, 9:30, 14:00 - Gożkie Żale a nastepnie Msza Święta.
Godziny Mszy Świętych w okresie zimowym. Jeśli zajdą jakieś zmiany znajdą się one w OGŁOSZENIACH.
Skrót historii parafii.
 
Parafia Żelichów istnieje od 1958 roku.
Znajdujący się tu drewniany kościół jest zabytkowym obiektem sakralnym zbudowanym w 1642 roku w parafii Pleśna, który do lat trzydziestych XX wieku służył tam jako kościół parafialny. W 1938 r., ks. Józef Boduch, aktualny proboszcz parafii Pleśna, który pochodził z Żelichowa, po wybudowaniu tam kościoła murowanego, przekazał niszczejący, drewniany kościół swojej rodzinnej miejscowości.W maju 1938 roku zdemontowano zabytkowy kościół w Pleśnej i przewieziono go do Żelichowa, gdzie został dobudowany do istniejącej już zabytkowej kapliczki dworskiej. Prace posuwały się dość szybko i 28.08.1938 r. ks. Dziekan Zygmunt Jakus odprawił pierwszą Mszę św., a poświęcenia świątyni dokonał 27.10.1940 roku.Parafia Żelichów została erygowana 10.02. 1958 r. W skład parafii weszły wioski Żelichów, Wola Żelichowska i Zapastemicze.
 
Stronę odwiedziło: 28773 odwiedzającyDziękujemy i Zapraszamy ponownie.
Wersja Tymczasowa Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja